چهارشنبه ۱۴ بهمن ۹۴ ۱۰:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

کارگاه آموزشی با عنوان سیستم های دانش آموزی"مقطع ابتدایی"

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی سیستم های دانش آموزی

روز پنجشنبه 94/11/15ساعت 9صبح
ویژه کلیه مدیران و مدیرآموزگاران و معاونین اجرائی "مقطع ابتدایی" که با سیستم های دانش آموزی کار می کنند

همچنین کلیه مدیرانی که در مورد سیستم های دانش آموزی سوالی دارند می توانند به صورت اختیاری شرکت کنند

تلگرام