سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۰۰ ۱۹:۴۴
نويسنده : محمدی نژاد

انتقال دانش آموز در سیدا

امتحانات سیدا

با توجه به ورود نمرات در سامانه سیدا برای اینکه بتوان نمرات دانش آموزی که از یک مدرسه به مدرسه دیگر منتقل می شود را در سیدا وارد کنیم لازم است 

علاوه بر اینکه دانش آموز در سامانه سناد باید منتقل شود در سامانه سیدا نیز توسط کارشناس سنجش از طریق پنل خود طبق تصاویر زیر اقدام به انتقال دانش آموز به مدرسه جدید نماید(این مرحله بعدا حذف خواهد شد و موقتی می باشد)

مرحله اول:

مدیر مدرسه جدید : باید در سامانه سناد در قسمت نقل و انتقال دانش آموز اقدام به ثبت درخواست دانش آموز با استفاده از کدملی نماید

مدیر مدرسه قدیم: باید در سامانه سناد در قسمت نقل و انتقال اقدام به تایید انتقال دانش آموز درخواست شده نماید

مرحله دوم:

کارشناس سنجش وارد سامانه سیدا شده و از قسمت مدیریت- تسهیلات- انتقال دانش آموزان اقدام به جست و جوی کدملی دانش آموز کرده و بعد از نمایش مشخصات دانش آموز اقدام به ثبت کدمدرسه جدید نماید.

.

.

.

توضیحات بالا به صورت موقت می باشد احتمالا بعدا مراحل دیگری از داخل پنل مدرسه انجام شود و نیازی به تایید کارشناس سنجش منطقه نباشد

جست و جوی مطالب مربوط به انتقال دانش آموز, سیدا, سیدا آموزش و پرورش,
تلگرام