دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۰۱ ۱۴:۱۶
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت مستندات علمی و حرفه ای در ltms

کارگزینی

کد اطلاعیه : 35347
تاریخ ثبت اطلاعیه : 1401/02/25
همکاران محترم  با سلام و احترام
نظر به ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت مستندات علمی و حرفه ای در سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان با هدف آماده سازی ساز و کار فرایند طرح  رتبه بندی، حقوق و مزایا، ارزشیابی کارکنان جهت بهره مندی از سایر مزایای مترتب بر آن ها، کلیه کارمندان می بایست در اسرع وقت از طریق سامانه LTMS و انتخاب منوی « مستندات  علمی و حرفه ای» نسبت به درج و ثبت (تالیفات، ترجمه، دوره های آموزشی و ...) اقدام نمایند. شیوه بررسی داده ها و تایید نهایی مراتب صرفا توسط مقام مافوق صورت خواهد پذیرفت.


تذکر1 : عبارت مقام مافوق در واحد آموزشی مدیر مدرسه می باشد و در ادارات آموزش و پرورش کارشناسی کارگزینی مناطق خواهد بود .
تذکر2: جهت آپلود نمودن موارد خواسته شده ، همکاران می بایست اصل مدرک را به مقام مافوق ارائه نموده و فقط فایل صفحه اصلی را  تهیه و برروی سامانه بارگذاری نمایند .
مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری

تلگرام