سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ ۲۱:۳۴
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت بیمه حوادث دانش آموزی در سامانه همگام

همگام آموزش ها

با توجه به تمدید ثبت بیمه دانش آموزی در سامانه همگام تا 15 آذرماه 1399 مقتضی است کارشناسان محترم تعاون و امور رفاهی مراتب را به مدیران محترم آموزشی اعلام نمایند تا تمامی مدیران اهتمام خود را در این خصوص معطوف دارند تا حق هیچ یک از دانش آموزان و بیمه شده گان ضایع نگردد. شایان ذکراست مراتب قبلا ازطریق به اطلاع کارشناسان محترم ادارات آموزش و پرورش ارسال شده است.

آموزش نحوه ثبت بیمه دانش آموزی در سامانه همگام

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه, بیمه دانش آموزی, همگام,
تلگرام