پنجشنبه ۰۱ بهمن ۹۴ ۱۲:۵۲
نويسنده : محمدی نژاد

جمع آوری اصل گواهینامه ها

ضمن خدمت

احتراما مدیران محترم مدارس پیرو بخشنامه ارسالی آندسته از گواهینامه هایی که همکاران در سامانه ltms ضمن خدمت به عنوان دوره های درون سازمانی ثبت کرده اند اصل آنها را جمع آوری کرده و تا تاریخ 94/11/05 به شعبه نیروی انسانی تحویل دهید. لازم به توضیح است که فقط گواهینامه های درون سازمانی منظور این اطلاعیه می باشد.
منظور از دوره های درون سازمانی، دوره هایی هستند که توسط خود آموزش پرورش اجرا و صادر شده است .پس دوره هایی که در سازمان های دیگر مانند استانداری و یا سایت مهدویت برگزار شده است جزو دوره های برون سازمانی بوده و مشمول این اطلاعیه نخواهد بود.

تلگرام