يكشنبه ۱۶ اسفند ۹۴ ۱۳:۱۸
نويسنده : محمدی نژاد

نمایشگاه جابربن حیان

اطلاعیه ها

قبل توجه همکاران دوره ابتدایی
نمایشگاه جابربن حیان
برای بازدید دایر می باشد
زمان : دوشنبه از ساعت 8الی 10/30 مدارس پسرانه
    و از ساعت 10/30 الی 13         مدارس دخترانه
مکان: پ‍ژوهش سرای دانش آموزی

تلگرام