يكشنبه ۰۶ دی ۹۴ ۱۲:۲۳
نويسنده : محمدی نژاد

عدم کلاس بندی بعضی از مدارس پیش دبستانی

اطلاعیه ها

احتراما مدیران محترمی که دارای دانش آموزان پیش دبستانی می باشند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و کلاس بندی اقدام کنند.
(لیست مدارسی که دارای دانش آموز کلاس بندی نشده هستند در ضمیمه می باشد)

در صورت عدم کلاس بندی تا روز سه شنبه 8دی عواقب آن بر عهده مدیر محترم استتلگرام