سه شنبه ۲۴ آذر ۹۴ ۱۲:۲۹
نويسنده : محمدی نژاد

بخشنامه طرح نظارت جامع

اطلاعیه ها

مدیران متوسطه دوره دوم ، بخشنامه طرح نظارت جامع را دریافت نموده و پس از مطالعه دقیق ،طبق بخشنامه ارسالی عمل نمایید.

دانلود بخشنامه منطقه

 دانلود بخشنامه استانی


تلگرام