شنبه ۰۲ مرداد ۹۵ ۱۳:۰۰
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت نام دانش آموزان در پایه دهم

اطلاعیه ها سناد

با عنایت به موضوع ثبت نام دانش آموزان در پایه دهم بر اساس معدل، برای تصمیم گیری نیروی انسانی ضروری است مدیران محترم مدارس در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات دانش آموزان پایه دهم در سیستم سناد اقدام نمایند

جست و جوی مطالب مربوط به sanad, ثبت نام دانش آموز, سناد,
تلگرام