يكشنبه ۲۳ خرداد ۹۵ ۱۴:۵۹
نويسنده : محمدی نژاد

نوبت گیری پایگاه سنجش سلامت

اطلاعیه ها

مدیران می توانند برای ورود به سامانه سنجش سلامت از نام کاربری و رمز عبور سال گذشته استفاده کنند مدیران جدیدالانتصاب جهت دریافت نام کاربری و رمز به شعبه آموزش اداره مراجعه کنندجست و جوی مطالب مربوط به h7.iehs.ir, سنجش, سنجش آغازین, پایگاه سنجش نوآموزان,
تلگرام