شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ۱۹:۴۵
نويسنده : محمدی نژاد

گم کردن اصل مدرک تحصیلی دیپلم (ارزش تاییدیه تحصیلی)

امتحانات

ارزش تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه ، معادل اصل همان مدرک تحصیلی می باشد و می تواند برای ادامه تحصیل یا اشتغال فرد ملاک عمل قرار گیرد

دانلود بخشنامه وزارتی

تلگرام