شنبه ۰۶ آذر ۹۵ ۰۷:۴۳
نويسنده : محمدی نژاد

کتاب کار معلم پایه ششم

اطلاعیه ها

مدیران مدارسی که دارای کلاس ششم هستند، جهت دریافت کتاب کار معلم و سی دی تفکر و پژوهش به کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی(خانم غفار زاده) مراجعه کنند.

تلگرام