شنبه ۱۳ شهریور ۹۵ ۱۳:۳۳
نويسنده : محمدی نژاد

کتاب الگوهای تدریس

اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم ابتدایی
کتاب الگوهای تدریس با معماری نوین جهت استفاده همکاران به تعداد مدارس آماده توزیع می باشد .مقتضی است مدیران محترم؛ کتاب مذکور را از کارشناس آموزش ابتدایی تحویل بگیرند ؛ این کتاب به عنوان اموال آموزشگاه بوده لذا ضمن ممهور به مهر اموال، به عنوان امانت و جهت مطالعه در اختیار همکاران آن واحد آموزشی قرار گیرد.(نحوه دریافت هزینه کتاب متعاقباً اعلام خواهد شد)

تلگرام