شنبه ۲۹ آبان ۹۵ ۱۰:۱۲
نويسنده : محمدی نژاد

پرداخت بهای مجلات پیوند جهت اشتراک

اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم،

جهت اشتراک به هر مجله پیوند مبلغ 170000ریال معادل هفده هزار تومان برای سالتحصیلی 96-95 تا مورخه 95/09/15 به کارشناسی مشارکت های مردم تحویل گردد

تلگرام