شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۰:۵۲
نويسنده : محمدی نژاد

هنگام تعریف کاربری برای همکار خود، با وارد کردن کدملی اطلاعات فرد دیگری نمایش داده میشود.

سوال ها سناد

سوال
**
هنگام تعریف کاربری برای همکار خود، با وارد کردن کدملی اطلاعات فرد دیگری نمایش داده میشود.

با وارد کردن کدملی شخص در قسمت " جستجوی دانش آموز" و یا از پنل مدرسه در لینک "مدیریت اطلاعات شناسنامه ای" گزینه "تایید ثبت احوال" کدملی را بررسی نمایید، اگر تایید نشده بود میتوانید نسبت به تغییر اطلاعات ثبت شده اقدام نمایید. اما در صورتی که کدملی دارای تایید ثبت احوال باشد، فرد به ادارات ثبت احوال مراجعه کرده و تایید اطلاعات خود را بررسی نماید. در صورتیکه اطلاعات تایید شد، با لغو تایید ثبت احوال نسبت به تغییر مشخصات اقدام شود.





تلگرام