شنبه ۲۰ خرداد ۹۶ ۱۳:۲۴
نويسنده : محمدی نژاد

هزینه ثبت نام آزمون نمونه دولتی

امتحانات

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول ؛

با توجه به حوزه بندی آزمون مدارس نمونه دولتی امکان پرداخت اینترنتی هزینه شرکت در آزمون نمونه دولتی برای بازمانده ها میسر نخواهد گردید لذا مدیران محترم هزینه ثبت نام مراجعین را نقدا دریافت نمایند(11هزارتومان) و همراه با کپی شناسنامه دانش آموز د راختیار کارشناسی امتحانات منطقه قرار دهند

عواقب هر گونه سهل انکاری در این مورد برعهده مدیران مدارس می باشد

جست و جوی مطالب مربوط به آزمون نمونه دولتی,
تلگرام