چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۲۲:۲۸
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش 9.6 راهنمایی در سایت قرار گرفت

سیستمهای دانش آموزی

نگارش 9.6 راهنمایی در سایت قرار گرفت
توجه:
بعد از اجرای نگارش بخش بروزآوری پایگاه درمنوی تسهیلات را اجرا نمایید

و یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره(پشتیبان) بگیرید.

دریافت نگارش 9.6..................................
مطالب مرتبط:

نحوه ی نصب نگارش جدید


جست و جوی مطالب مربوط به راهنمایی, سیستم های دانش آموزی,
تلگرام