دوشنبه ۰۹ بهمن ۹۶ ۰۲:۳۳
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش های جدید

سیستمهای دانش آموزی

نگارش های جدید سیستم های دانش آموزی

دانلود آخرین نگارش راهنمایی10.2

دانلود آخرین نگارش دانا متوسطه دوم 21.4

دانلود آخرین نگارش توصیفی ابتدایی 11.5

نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

 ..................................
مطالب مرتبط:
آموزش روش های نصب نگارش جدید

تلگرام