چهارشنبه ۳۱ شهریور ۹۵ ۲۲:۲۲
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش ۹٫5 برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)

سیستمهای دانش آموزی

نگارش 9.5 راهنمایی در سایت قرار گرفت
توجه:
بعد از اجرای نگارش بخش بروزآوری پایگاه درمنوی تسهیلات را اجرا نمایید

و یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره(پشتیبان) بگیرید.

دریافت نگارش 9.5..................................
مطالب مرتبط:

نحوه ی نصب نگارش جدید


تلگرام