دوشنبه ۲۱ فروردين ۹۶ ۲۳:۴۶
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش 18٫5 دانا متوسطه و10.2پیش(96/01/21)

سیستمهای دانش آموزی

دانا نگارش 18٫5 دانا متوسطه و10.2پیش(۹6/01/21)  قابل دریافت می باشد.

نکته : قبل از اجرای نگارش پشتیبان بگیرید
حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید

.

دانلود نگارش جدید

تلگرام