پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵ ۱۲:۵۶
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش 18٫3 دانا متوسطه و10.1پیش

سیستمهای دانش آموزی

دانا نگارش 18٫3 دانا متوسطه و10.1پیش(۹۵/12/19)  قابل دریافت می باشد.


توجه : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

دانلود نگارش جدید
تلگرام