سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ ۲۰:۳۵
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش ۱۱.۱۱ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)

سیستمهای دانش آموزی

نگارش ۱۱.۱۱ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)

نکته : قبل از اجرای نگارش پشتیبان بگیرید
حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید

.

دانلود نگارش جدید

..................................
مطالب مرتبط:
آموزش روش های نصب نگارش جدید

تلگرام