دوشنبه ۰۸ شهریور ۹۵ ۲۱:۴۷
نويسنده : محمدی نژاد

نگارش جدید،افزایش حقوق صادرشد

اخبار آموزش و پرورش

نگارش و افزایش حقوق ماده ۵۱ فرزند شهید به کارگزینی های مناطق  ارسال شد و به زودی احکام آنها صادر می شود


منع:apahkam

جست و جوی مطالب مربوط به کارگزینی,
تلگرام