جمعه ۲۴ فروردين ۹۷ ۲۲:۲۰
نويسنده : محمدی نژاد

نکات نامه ی اداری در اتوماسیون

اطلاعیه ها امور مدرسه متفرقه ویژه مدیران

برخی نکات نامه اداری در اتوماسیون (ضروری برای کلیه همکاران بویژه برای مدیران)

1) برخی از همکاران در سامانه اتوماسیون قسمت "به:" نامه را خالی میگذارند این قسمت باید به این صورت نوشته شود

به: اداره آموزش و پرورش منطقه .... "و در صورت نیاز داخل پارانتز" ( کارشناس محترم......)"

2) نامه هایی که برای دعوت به جلسه و یا مراسمات مدرسه می باشد را مستقیم به ریاست اداره ارسال کنید(نه به کارشناس) ولی می توانید در رونوشت نامه کارشناس را انتخاب کنید و یا در متن نامه به کارشناس اشاره کنید

3) جواب نامه هایی مانند(درخواست آمار و ....) را مستقیم به کارشناس مورد نظر ارسال کنید نیازی به ارسال به ریاست نیست


متن نامه:

متن نامه شامل سه بخش مقدمه، پیکره و نتیجه است که بطور نامرئی در هم تنیده شده و به هم مربوط می شوند.

مقدمه نامه را با " با سلام و احترام"و یا موارد مشابه شروع کنید

پاسخ به یک نامه
**)زمانی که می خواهید به نامه ای پاسخ دهید :اشاره به شماره و تاریخ نامه  برای آشنا ساختن مخاطب با سابقه موضوع

  استفاده از عبارت «باستحضار می رساند» برای مقامات بالاتر،

«به آگاهی می رساند» برای مقامات هم سطح

و «به اطلاع می رساند» برای مقامات زیردست تر

در ادامه نیز   موضوع نامه با استفاده از اختصار، شفافیت و ساده نویسی بیان شده

و در انتهای نامه که بخش نتیجه گیری است،

و موقع درخواست چیزی
**) در صورتی که در نامه خود تقاضایی دارید از اصطلاحات زیر استفاده کنید

«خواهشمندست» = از مقام بالادست،

«مقتضی است»= از مقام های هم ارز

و «شایسته  است»= از مقام های پایین تر

و بیان درخواست در ادامه


و در نتیجه تشکر از مخاطب خود نامه را به پایان ببرید

تلگرام