شنبه ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ۰۲:۴۷
نويسنده : محمدی نژاد

نکاتی در مورد نحوه برگزاری امتحانات

امتحانات


احتراما مقتضی است مدیران محترم مدارس موارد ذکر شده در ذیل را مطالعه ونسبت به بکارگیری آنها اقدام نمایند .

1) امتحانات داخلی مدارس همانند امتحانات نهایی با جدیت تمام باید برگزار گردد. ( شیوه نامه و شرح وظایف عوامل اجرایی امتحانات و نمون برگها و نمونه صورتجلسات جهت استفاده در "اینجا" موجود میباشد .

2) سوالات امتحانی توسط دبیر مربوطه یک هفته قبل از امتحانات باید طراحی و به تعداد دانش آموزان تکثیر شده و داخل پاکت امتحانی گذاشته شود و پس از مهر و موم تحویل مدیر مدرسه شود تا در جا ی مناسب و امن نگهداری گردد.

3 ) پاکت سوالات امتحانی 10 دقیقه مانده به زمان امتحان و بعداز نشستن تمام دانش آموزان در حضور دانش آموزان مفتوح گردد.

4 ) پاکت سوال امتحانی باید طوری باز شود که محل مهر و پلمپ و منگنه شده پاکت دست نخورده باشد ، تا در هنگام بازدید ، بازدید کننده از صحت و سلامت سوال قبل از امتحان اطمینان داشته باشد.

5) برای عوامل اجرایی امتحانات در مدرسه اعم ازرئیس حوزه امتحانی - منشی - ناظر -مراقب -خدمتگزار -ابلاغ داخلی نوشته شود .

6) برای هر درس چه امتحان هماهنگ استانی وچه امتحانات داخلی صورتجلسه جداگانه تنظیم گردد.

7)چارت عوامل اجرایی امتحانات ،در محل مناسب حوزه نصب گردد وجای مراقبین و ناظر و عوامل دیگر مشخص شود .و مراقبین از قدم زدن در جلسه امتحانی خود داری نمایند .

8)برگ آیین نامه تخلفات امتحانی در محل مناسب و در جلوی دید دانش آموزان زده شود - استفاده از ماشین حساب در جلسه امتحانی ممنوع میباشد - به همراه داشتن گوشی موبایل تخلف محسوب میشود .

9)دانش آموزان فقط با خودکار آبی و مشکی به سوالات پاسخ دهند .

10) بر روی سربرگ اوراق امتحانی مهر مدرسه یا رئیس حوزه زده شود .

11) پس از جمع آوری اوراق امتحانی توسط مراقبین ، قسمت سفید ورقه باید توسط منشی با همکاری مراقبین ، با خودکار سبز بسته شود .

12) مدیر مدرسه می تواند با مسئولیت خود اوراق امتحانی را برای تصحیح در خارج از مدرسه در اختیار معلمان قرار دهد ( حتما باید صورتجلسه تحویل اوراق امتحانی به دبیر مربوطه تنظیم شود .)

13) تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده توسط دانش آموز در امتحانات داخلی با شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آ موزش و پرورش ودر امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا ، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه خواهد بود .

*)مدیران مدارس بعد از اتمام امتحانات ، در اسرع وقت نسبت به تصحیح باقیمانده اوراق امتحانی اقدام نموده ، تا در ارسال اطلاعات دانش آموزان به منطقه مشکلی پیش نیاید .در ضمن کارنامه های تک تک دانش آموزان را بررسی کنند تا هیچ کارنامه ای ناتمام نداشته باشد .

**)مدیران محترم مدارس توجه فرمایند ، بعد از اتمام امتحانات و چاپ کارنامه از سیستم های دانش آموزی پشتیبان تهیه کرده ، در مدرسه در محل مناسب نگهداری نمایند .( در صورت بروز مشکل ونداشتن پشتیبان و ازبین رفتن اطلاعات دانش آموزان ، مدیر مدرسه مسئول خواهد بود . )

***) رعایت موارد خواسته شده در بالا الزامی بوده و در بازدید های ستاد امتحانات از مدارس مورد توجه قرار می گیرد .

جست و جوی مطالب مربوط به امتحانات, بخشنامه, خرداد, شیوه نامه,
تلگرام