چهارشنبه ۱۱ فروردين ۹۵ ۱۴:۰۹
نويسنده : محمدی نژاد

نوبت کاری مدارس در بعد از عید

اطلاعیه ها

( اطلاعیه نوبت کاری مدارس در بعد از عید)
احتراماً بدین وسیله به اطلاع می رساند نوبت کاری مدارس بعداز عید در ادامه نوبت کاری قبل از عیدخواهد بود به عبارت دیگر تعطیلات نوروزی به عنوان نوبت کاری محسوب نخواهد شد


تلگرام