يكشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ ۰۳:۱۹
نويسنده : محمدی نژاد

نمودار جدید سازمانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها

بخش نامه ها اخبار آموزش و پرورش کارگزینی

نمودار جدید سازمانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها

شماره بخشنامه 710/11
تاریخ: 99/03/07

بر اساس نمودار جدید معاونت "توسعه مدیریت و پشتیبانی" با معاونت "پژوهش و آموزش نیروی انسانی" ادغام شده و اداره فناوری اطلاعات به صورت یک اداره مستقل زیر نظر مدیر کل فعالیت خواهد کرد

و تغییرات دیگر....

 

نمودار جدید

نمودار جدید سازمانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها

نمودار قدیم

نمودار قدیم سازمانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به اخبار آموزش و پرورش, کارگزینی,
تلگرام