سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶ ۰۲:۱۳
نويسنده : محمدی نژاد

نمایشگاه کتاب ومحتوای الکترونیکی( ویژه مقطع ابتدایی)

مقطع بخش نامه ها

احتراماً به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره 21/17114مورخه 11/4/1396، دبیرخانه کشوری ارزشیابی کیفی- توصیفی مستقر در استان البرز در نظر دارد نمایشگاه کتاب و محتوای الکترونیکی با موضوع ارزشیابی کیفی – توصیفی در محل دبیرخانه تشکیل نماید، لذا بدین وسیله از کلیه علاقمندان دعوت می شود جهت شرکت در این نمایشگاه دو نمونه از آثار تولیدی خود را (کتاب/ محتوای الکترونیکی) با حداکثر تا روز شنبه 24/4/1396 به اداره منطقه ارسال فرمایند تا با نامه رسمی به دفتر معاونت آموزش ابتدایی استان ارسال شود .ضمناً بخشنامه مذکور به پیوست ارسال می گردد.

دانلود پیوست

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, محتوای الکترونیکی,
تلگرام