چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶ ۱۴:۱۶
نويسنده : محمدی نژاد

نقل و انتقال درون استانی آذربایجان شرقی (مرحله دوم)

نتایج نقل و انتقالات درون استانی آذربایجان شرقی اعلام شد

رفتن به سایت اعلام نتایج

دانلود دستورالعمل نقل و انتقالات

 

جدول زمان بندی مرحله دوم نقل و انتقالات اینترنتی  داخل استان

سال 96-95

 

ردیف

نوع فعالیت

مجری

از تاریخ

تا تاریخ

1

ابلاغ شیوه نامه نقل و انتقالات

اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل

19/06/96

 

2

توزیع کد رمز به متقاضیان

 

امور اداری و تشکیلات نواحی و مناطق

 

19/06/96

21/06/96

3

ثبت نام اینترنتی و ارائه مدارک به امور اداری  و تشکیلات ناحیه / منطقه

متقاضیان

19/06/96

21/06/96

4

کنترل و بررسی و تائید درخواست متقاضیان در سایت مربوطه

امور اداری و تشکیلات ناحیه / منطقه

19/06/96

21/06/96

5

ارائه مدارک استثناء و موقت متقاضیان انتقال به کارشناسی نقل و انتقالات اداره کل

کارشناس امور اداری و تشکیلات ناحیه / منطقه

22/06/96

22/06/96

6

تکمیل فرم اعلام نیاز  و عدم نیاز رشته ها در  سامانه اینترنتی

کارشناس مربوطه منطقه با هماهنگی  امور اداری  و تشکیلات ناحیه / منطقه

22/06/96

23/06/96

7

بررسی و کنترل  و تائید در سامانه اینترنتی  نقل و انتقالات

گروه طرح وبرنامه با هماهنگی اموراداری وتشکیلات

24/06/96

25/06/96

8

اعلام نتایج نقل و انتقالات

اداره امور اداری و تشکیلات استان

26/06/96

 

تلگرام