سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۹۷ ۲۰:۵۷
نويسنده : محمدی نژاد

نقل و انتقالات برون استانی 97-98

اخبار آموزش و پرورش کارگزینی

 دستورالعمل نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان ابلاغ شد

و بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه و ارائه مدارک به امور اداری منطقه مبدأ از تاریخ 22 اردیبهشت در این خصوص اقدام کنند.

 در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت درون و برون استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی 98-97 تفویض می‌شود.

ضوابط و مقررات انتقال دائم شامل «نداشتن تعهد خاص خدمت به منطقه مبدأ»، «دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا تاریخ  ۳۱ شهریور ۹۷ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی» است.

همسر جانبازان در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارائه تأییدیه از مراجع ذیصلاح به استناد ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (بدون داشتن شرایط فوق) منتقل می‌شوند.

شرایط و ضوابط انتقال موقت شامل «دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت رسمی تمام وقت در آموزش و پرورش تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی» و «مستخدمینی که در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ با رعایت مفاد بخشنامه  ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه‌های دولتی (غیر از دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور) با ارائه مدارک مستند متقاضی انتقال موقت به استان محل تحصیل باشند»، «همسر فرهنگیانی که جهت ادامه تحصیل در رشته مورد نیاز، متقاضی انتقال موقت یا مأمور به تحصیل (مشمولین تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند» و «متقاضیانی که به تشخیص کارگروه راهبری توسعه مدیریت منطقه و تأیید کمیته راهبری توسعه مدیریت استان مبدأ و مقصد دارای شرایط حاد و خاص هستند» است.

شرایط و ضوابط تبدیل انتقال موقت به دائم نیز شامل «نداشتن تعهد خاص به منطقه مبدأ»، «دارا بودن حداقل سه سال سابقه متوالی انتقال موقت» و «انتقال موقت بابت تحصیل خود یا همسر نباشد»، است.

..

..

تلگرام