شنبه ۰۴ تیر ۰۱ ۲۰:۲۴
نويسنده : محمدی نژاد

نحوه ثبت نام بیمه دانا تکمیلی فرهنگیان سال 1401

رفاه

نحوه ثبت نام بیمه دانا تکمیلی فرهنگیان سال 1401

آدرس سایت ثبت نام(کیلیک کنید)

 1- کلیه امور بیمه ای آموزش و پرورش از اول تیر ماه با بیمه دانا بوده و تمامی اطلاعات بیمه شدگان از ابتدای تیرماه 1401 در سامانه آتیه سازان حذف خواهد شد. بدیهی است از این به بعد، بیمه تکمیلی برای افرادی برقرار خواهد شد که اطلاعات خود و افراد تحت تکفل را در سامانه بیمه دانا به آدرس ثبت نمایند.

 2- افرادی که مایل به ادامه عضویت در بیمه تکمیلی می باشند، می بایست از اول تیرماه سال جاری با مراجعه به آدرس نسبت به ثبت نام و ثبت اطلاعات خود و افراد تحت تکفل در این سایت اقدام نمایند.

 3- افرادی که مایل به انصراف از قرارداد سال گذشته می باشند، نیاز به هیچ اقدامی ندارند و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه بیمه دانا، حق بیمه از حقوق تیر ماه کسر نگردیده و نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری نمی باشد.

 4- براساس مفاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان ، کلیه کارکنان شاغل(رسمی،پیمانی،قراردادی) به همراه افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 01 / 04 / 1401 با پرداخت حق بیمه  91600 تومان  ) تحت پوشش قرار می گیرند.

 5-منظور از افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی عبارت است از فرزندان ، همسر یا همسران دائمی بیمه شده اصلی و والدین تمامی کارکنان و همسر و فرزندان کارکنان اناث می باشد.

#تذکر مهم: لازم به ذکر است حق بیمه ماهانه مربوط به والدین تمامی کارکنان و همسر کارکنان اناث شامل سهم دستگاه نمی باشد و حق بیمه مربوطه بصورت کامل (مبلغ 275000 تومان )  از حقوق بیمه شده اصلی کسر خواهد شد.

 6- با توجه به عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام، ضروری است که مراحل ثبت نام در مهلت مقرر (از تاریخ 01 / 04 / 1401 تا   15 / 04 / 1401) انجام پذیرد. (اول تیر لغایت 15 تیر ماه )

 7-کار کنان می بایست بدون حق انتخاب ، همسر و فرزندان خود را تحت پوشش قرار دهند در غیر این صورت امکان پوشش افراد بصورت گزینشی از سوی بیمه گر میسور نخواهد بود و در صورت مشاهده هیچگونه هزینه ای پرداخت نمی گردد.

آدرس سایت ثبت نام(کیلیک کنید)

جست و جوی مطالب مربوط به بیمه دانا, بیمه فرهنگیان,
تلگرام