چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ۱۴:۴۳
نويسنده : محمدی نژاد

مهمان شدن دانش آموزان پایه نهم ودوازدهم در شهر دیگر

امتحانات ویژه دانش آموزان

با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا درکشور نامه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص مهمان شدن دانش آموزان پایه نهم ودوازدهم در ادامه قابل مشاهده می باشد

میهمان شدن دانش آموز در امتحانات در شهر دیگر

تلگرام