جمعه ۲۷ تیر ۹۹ ۰۴:۱۲
نويسنده : محمدی نژاد

مصوبه کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص انتخاب واحد نوبت شهریور ماه 99 پیش دانشگاهی

امتحانات
مصوبه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص انتخاب واحد نوبت شهریور ماه 99 دوره پیش دانشگاهی

مصوبه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص انتخاب واحد  نوبت شهریور ماه 99 دوره پیش دانشگاهی رااز فایل ضمیمه دانلود نمائید.       

 فایل ضمیمه 

تلگرام