شنبه ۱۰ فروردين ۹۸ ۲۱:۰۳
نويسنده : محمدی نژاد

مشکل عدم نمایش در "لیست دانش آموزان" طرح جامع در سناد

سوال ها سناد

سوال
**
دانش آموزانم را در طرح جامع، ثبت نام دی ماه، دیپلم دوم ثبت نام کرده ام ولی در لیست دانش آموزان مدرسه نمایش داده نمیشوند.

دانش آموز متوسطه دوم به مدرسه دیگری منتقل شده و در مدرسه جدید رشته تحصیلی دانش آموز تدریس نمیشود.
اگر دانش آموز اصرار و تمایل به تحصیل در رشته خود را دارد باید مدرسه انتقالی عوض شود ولی اگر دانش آموز با این انتقال درخواست تغییر رشته هم دارد، باید بعلاوه ثبت انتقال برای دانش آموز در مدرسه مقصد و مبدا (ثبت درخواست در مدرسه مقصد و تایید آن در مدرسه مبدا) درخواست تغییر رشته نیز برای وی ثبت شود

جست و جوی مطالب مربوط به دی ماه, دیپلم دوم, سناد, طرح جامع,
تلگرام