شنبه ۰۴ اسفند ۹۷ ۰۲:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

مدارک پزشکی بیمه طلایی

اطلاعیه ها متفرقه

احتراما به اطلاع همکاران عضو بیمه طلایی قراردادسال گذشته میرساند مدارک پزشکی قبل ازدی ماه سال جاری راحداکثرتا 1397/12/09 به شعبه رفاه یاسایرنمایندگیهای بیمه آتیه سازان تحویل نمایند

لازم به ذکراست که بعدتاریخ فوق تحویل گرفتن مدارک پزشکی مقدورنخواهدبود.

تلگرام