دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ ۱۰:۲۰
نويسنده : محمدی نژاد

محل نصب پوستر (تحرکات فعالیتهای بدنی)

ویژه مدیران

قابل توجه کلیه مدارس

مدارسی که از سالهای قبل پوستر (تحرکات فعالیتهای بدنی) را دریافت نموده اند از راهرو های مدارس جمع آوری کرده و در بغل تخته سیاه نصب شود و توسط معلم همان کلاس اجرا گردد.

در ضمن مدارسی که تفاهم نامه را تحویل داده بودند میتوانند از باجه خود برداشته و تا 97/08/15 در همگام بارگذاری نمایند

جست و جوی مطالب مربوط به تربیت بدنی,
تلگرام