دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸ ۱۵:۴۲
نويسنده : محمدی نژاد

مجوز اخذ (۲۴ واحد) پیش دانشگاهی در شهریور ۹۸

امتحانات ویژه دانش آموزان

 مدارس پیش دانشگاهی دارای داوطلب آزاد
موضوع : مجوز ارزشیابی از تمام واحدهای پیش دانشگاهی (۲۴ واحد)در شهریور ۹۸
سلام علیکم
به پیوست مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۹۸/۰۴/۳۰ در خصوص اجازه به فارغ التحصیلان دوره متوسطه نظام آموزشی (۱+۳) جهت شرکت در ارزشیابی تمام واحدهای دوره پیش دانشگاهی (۲۴ واحد)در نوبت شهریورماه ۱۳۹۸ برابر ضوابط مربوط به داوطلبان آزاد ، جهت استحضار و اقدام لازم حضورتان ارسال می شود.

تلگرام