يكشنبه ۲۷ فروردين ۹۶ ۲۳:۴۸
نويسنده : محمدی نژاد

قیمت کتابهای دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی

اطلاعیه ها سناد ویژه مدیران

 قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی
📚  مدیران محترم مدارس ابتدایی می توانند جهت اطلاع از قیمت بسته های آموزشی از طریق زیر اقدام نمایند:
🔹 ورود به پنل مدرسه--->فروش وتوزیع مواد آموزشی--->لیست بسته های آموزشی
پس از انتخاب پایه تحصیلی مورد نظر قیمت بسته آموزشی به همراه جزئیات بسته قابل نمایش می باشد چنانچه پایه انتخاب نشود لیست تمامی بسته ها نمایش داده می شود.

# عنوان           زبان مذهب قیمت
1 96 - بسته آموزشی پایه اول ابتدایی عمومی   عمومی 143,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پایه دوم ابتدایی عمومی عمومی 154,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پایه سوم ابتدایی عمومی عمومی 199,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پایه چهارم ابتدایی عمومی عمومی 201,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پایه پنجم ابتدایی عمومی عمومی 207,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پایه ششم ابتدایی عمومی عمومی 246,000 ریال

پیش دانشگاهی

1 96 - بسته آموزشی پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک عمومی عمومی 239,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پیش دانشگاهی علوم تجربی عمومی عمومی 244,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پیش دانشگاهی علوم انسانی عمومی عمومی 242,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی عمومی عمومی 242,000 ریال
1 96 - بسته آموزشی پیش دانشگاهی علوم هنری عمومی عمومی 389,000 ریال

تلگرام