پنجشنبه ۰۷ بهمن ۹۵ ۰۸:۱۲
نويسنده : محمدی نژاد

ارسال اینترنتی به منطقه

امتحانات سیستمهای دانش آموزی

قابل توجه مدیران محترم ابتدایی و متوسطه دوره اول
با توجه به اتمام امتحانات دی ماه، خواهشمند است مدیران محترم بعد از ثبت نمرات و چاپ کارنامه نوبت اول، اطلاعات دانش آموزان را از طریق ارسال اینترنتی به منطقه ارسال نمایید در ضمن آخرین پشتیبان سیستم دانش آموزی را تهیه کرده و در cd به کارشناس امتحانات تحویل دهید

جست و جوی مطالب مربوط به سیستم های دانش آموزی,
تلگرام