يكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ۰۲:۱۴
نويسنده : محمدی نژاد

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

کارگزینی

فوق االعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا بر اساس مدرک تحصیلی 98

اعطای طبقه شغلی به کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

بخشنامه شماره 710/8 مورخ 98/2/28
بخشنامه شماره 723424 مورخ 97/12/22

دانلود بخشنامه

تلگرام