چهارشنبه ۲۳ فروردين ۹۶ ۲۰:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

فرم ها و مداراک پذیرش در مسابقات استانی تربیت بدنی

تربیت بدنی

دانلود فرم ها و مداراک پذیرش در مسابقات استانی تربیت بدنی

فرم شماره 1- گواهی اشتغال

فرم شماره 2 - رضایت نامه

فرم شماره 3- گواهی سلامت

فرم شماره 4- لیست اسامی

فرم شماره 5 -آلبوم عکس تیم

و مدارک لازم جهت پذیرش

دانلود همه فرم ها


دانلود همه فرم ها با روش دوم


جست و جوی مطالب مربوط به تربیت بدنی, فرم, مسابقات, گواهی سلامت,
تلگرام