يكشنبه ۱۴ آذر ۹۵ ۱۶:۲۲
نويسنده : محمدی نژاد

فرم های بازدید ابتدایی+ کلاسی +مدرسه ای+ شورای معلمان

بخش نامه ها

فرم ارزیابی عملکرد مدارس ابتدایی
فرم ارزیابی از کلاس های درس ابتدایی
جدول تبیین  حدود انتظارات عوامل عملکردی مورد ارزیابی از فرایند یاددهی

چک لیست ارزیابی شورای معلمان

دانلود همه فرمها یک جا


دانلود از لینک دوم(در صورت خرابی لینک اول)

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, سال تحصیلی 96-95, فرم,
تلگرام