يكشنبه ۰۶ خرداد ۹۷ ۰۱:۰۶
نويسنده : محمدی نژاد

عدم اصلاح آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان در نظام وظیفه عمومی

امتحانات بخش نامه ها متوسطه دوم ویژه مدیران

قابل توجه مدیران متوسطه اول و دوم


به پیوست تصویر نامه رئیس محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص عدم اصلاح آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان ارسال می گردد
با عنایت به عدم پذیرش تغییر زمان اعلام شده اولیه وضعیت تحصیلی دانش آموزان(فراغت از تحصیل،انصراف، اخراج و ترک تحصیل) توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مقتضی است کلیه واحد های آموزشی پسرانه دوره اول و دوم متوسطه روزانه و بزرگسال در تکمیل فرم ها دقت لازم را مبذول فرمایند

تلگرام