يكشنبه ۲۸ آذر ۹۵ ۱۴:۳۸
نويسنده : محمدی نژاد

بخشنامه نامه طرح تلفیقی- فراگیر ابتدایی

بخش نامه ها

باتشکراز زحمات همکاران ارجمند، درخصوص "توصیه¬ هایی در ارتباط با اجرای مطلوب طرح تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش¬ آموزان با نیازهای ویژه " فایل pdf راهنمای برنامه آموزش تلفیقی – فراگیر به پیوست ارسال میگردد . انتظار می رود در جلسات شورای معلمان  نسبت به تشریح و تبیین مفاد شیوه نامه برای همکاران اقدام و صورت جلسه مربوطه تنظیم گردد و آموزگاران دارای دانش آموز تلفیقی – فراگیر ( دیر آموز – معلول جسمی – حرکتی – کم شنوا و...)  طبق شیوه ¬نامه تلفیقی- فراگیر پیوستی برای کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه اقدامات لازم را مبذول فرمایند .

دانلود شیوه نامه تلفیقیراهنمای دانلود

جست و جوی مطالب مربوط به دانش آموز تلفیقی,
تلگرام