چهارشنبه ۰۶ مرداد ۹۵ ۱۲:۴۲
نويسنده : محمدی نژاد

ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16 ساعت

ضمن خدمت

آزمون مجازی دوره ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری 16ساعت با کد 91707373 ویژه همه مدیران و معاونین مدارس که قبلا دوره مذکور را نگذرانده اند در تاریخ 95/05/11 در دوبازه زمانی مختلف برگزار می گردد

تلگرام