دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۱۱:۲۰
نويسنده : محمدی نژاد

ضمن خدمت تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری

ضمن خدمت

دوره  ضمن خدمت 32 ساعت  " بررسی ،تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری " رشته معماری داخلی با کد 99506617  به صورت الکترونیکی


1) ثبت نام از 20اسفند ماه تا 24اسفند ماه و در سامانه LTMS می باشد .
2)شروع دوره از 25 اسفند ماه و از طریق سامانه ltms  می باشد .
3) فراگیران می بایست برای گذراندن دوره در هربخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند
4) برنامه زمانی آزمون ها درسامانه ltms  درج خواهد شد.
5) نمره قبولی 12 از 20 می باشد.

تلگرام