پنجشنبه ۰۲ شهریور ۹۶ ۰۹:۴۱
نويسنده : محمدی نژاد

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات96

امتحانات

شیوه نامه و وظایف عوامل اجرایی امتحانات
(نهایی و غیرنهایی)
به انضمام
شرایط احراز مسؤولیت عوامل اجرایی
امتحانات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

دانلود شیوه نامهسال 96 

-------------

دانلود شیوه نامه سال 97

جست و جوی مطالب مربوط به امتحانات, شیوه نامه,
تلگرام