چهارشنبه ۰۳ آبان ۹۶ ۰۱:۲۲
نويسنده : محمدی نژاد

شناسنامه عکس دار

امتحانات ویژه مدیران

شناسنامه عکس دار
 دانش آموزانی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند ( اصولا پایه دهمی ها ) باید شناسنامه عکس دار داشته باشند .  ثبت نام اینگونه افراد باید با شناسنامه عکس دار انجام شده و کپی شناسنامه هم  باید در پرونده تحصیلی دانش آموز موجود باشد .

جست و جوی مطالب مربوط به پایه دهم,
تلگرام