يكشنبه ۰۶ دی ۹۴ ۰۹:۵۰
نويسنده : محمدی نژاد

شرایط ثبت نام در دوره های احکام زندگی در اسلام و امر به معروف و نهی از زندگی

اطلاعیه ها

شرکت در دوره های احکام زندگی در اسلام - امر به معروف و نهی از زندگی
برای ثبت نام به مدیریت مدرسه و در صورت داشتن سوال به معاونت پرورشی مراجعه کنید
در صورتی که قبلا در دوره های مذکور شرکت کرده اید ثبت نام نکنید(تکرار دوره تاثیری در سوابق نخواهد داشت)

کد دوره ها:

۹۲۵۰۳۷۳۲

۹۲۵۰۳۲۱۰تلگرام