يكشنبه ۰۷ شهریور ۹۵ ۱۲:۱۷
نويسنده : محمدی نژاد

سوالات و پاسخنامه نهم شهریور ۹۵ آذربایجان شرقی

امتحانات ابتدایی(توصیفی) متفرقه
قابل توجه مدیران و همکاران محترم ، راهنمای تصحیح(ریزبارم) سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم شهریور 95
یک روز بعد از اتمام امتحان در این قسمت قرار داده خواهد شد


به ادامه مطلب مراجعه کنید


پایه نهمدرس : قرآن نهم       تاریخ:95/06/01          
دانلود     

درس : قرآن سوم راهنمایی       تاریخ:95/06/01           دانلود     
............................

 

   درس : ریاضی نهم       تاریخ:95/06/03           دانلود


درس : ریاضی سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/03     دانلود

............................


  درس : زبان نهم       تاریخ:95/06/06           دانلود


درس : زبان سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/06    دانلود
............................

درس : املاء سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/07    دانلود

....................................................................


درس : انشاء سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/08    دانلود

....................................................................


درس : علوم نهم     تاریخ:95/06/10    دانلود

درس : علوم سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/10    دانلود

....................................................................

درس : حرفه فن سوم     تاریخ:95/06/11    دانلود....................................................................


درس : عربی نهم     تاریخ:95/06/13     دانلود

درس : عربی سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/13    دانلود

....................................................................


درس : اجتماعی نهم     تاریخ:95/06/15    دانلود

درس : اجتماعی سوم راهنمایی      تاریخ:95/06/15    دانلود


تلگرام